Aïllament

  • Cambres frigorífiques modulars
  • Panells industrials
  • Portes frigorífiques de congelació i conservació.